اخبار: 

  • برنامه آموزش نمایندگی ها نیمسال اول 1403 اینجا قابل دریافت می باشد.
  • نمايندگي ها ي محترم جهت حضور در دوره هاي آموزشي مورد نظر حتما يك هفته پيش از دوره با اداره آموزش هماهنگ نمايند.