اخبار: 

اهدا جوایز مسابقات ورزشی و فرهنگی توسط پایگاه بسیج شهید جلال

اهدا جوایز مسابقات ورزشی و فرهنگی توسط پایگاه بسیج شهید جلال

مراسم اهدا جوایز توسط مدیر عامل محترم شرکت گواه، جناب آقای دکتر حسینی با حضور فرمانده پایگاه بسیج شهید جلال شرکت گواه به نفرات برتر مسابقات ورزشی و فرهنگی همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک و پر فیض رمضان برگزار گردید.

govah1_news126govah2_news126govah3_news126govah4_news126govah5_news126govah6_news126govah7_news126govah8_news126