اخبار: 

آمادگی شرکت گواه جهت ارائه خدمات به شهرداری و اتوبوسرانی

آمادگی شرکت گواه جهت ارائه خدمات به شهرداری و اتوبوسرانی

در پی بازدید دکتر شفیعی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران و مهندس نکاحی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از شرکت گواه، پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت گواه آمادگی این شرکت را نسبت به ارائه خدمات بازسازی اتوبوس های شرکت واحد، تعویض مخازن CNG و تأمین قطعات اعلام داشت.

گفتنی است شرکت گواه در سالهای قبل هم اقدام به بازسازی و تعویض مخازن CNG انجام داده است.

 

n4_1 n4_2
n4_3