آدرس: تهران كیلومتر 8 جاده مخصوص كرج،خیابان نخ زرین، خیابان شهید جلال، تعمیرگاه مرکزی گواه

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 81.2 89.5 83.6 67.5 58.0 69.6 3
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت

آدرس: كیلومتر 9 جاده خاوران، بعدازگردنه تنباكویی، بعد از بازار مصالح شهر، مقابل دور برگردان

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 69.7 77.4 69.0 65.3 70.7 70.2 3
   
گرید نمایندگی D
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: كرج بعد از سه راه نظر آباد 500متر مانده به كارخانه سیمان آبیك جنب مسعود بار

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 77.7 83.0 82.2 70.4 69.8 73.8 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: قم - كیلومتر 7جاده قدیم به كاشان روبروی شهرك سنگ بری ها خیابان امیركبیر

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 82.1 98.5 83.4 70.3 78.9 80.5 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: جاده قدیم قم - تهران- ضلع جنوب شرقی میدان شیخ اوسدی (جنب ورودی آرامستان بهشت معصومه)

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی - - - - 63.5 - بدون رتبه بندی
   
گرید نمایندگی D
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                        

آدرس: کیلومتر 3جاده شهرکرد-اصفهان بلوار امام رضا بعد از میدان معلم نرسیده به میدان قمر بنی هاشم

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 71.5 90.3 74.1 56.9 78.1 74.8 3
   
گرید نمایندگی -
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                

آدرس: جاده سنتو ، جنب ایست و بازرسی شهید مدنی

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 70.3 95.8 61.8 61.1 81.1 75.7 3
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: نجف آباد - خیابان امام - بعد از پلیس راه - مقابل شهرک صنعتی

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 76.3 89.5 78.4 66.0 71.7 74.0 3
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                

آدرس: نائین - كمربندی جدید نائین یزد-بعد از سه راهی بنوید

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 76.3 89.5 78.4 66.0 71.7 74.0 3
   
گرید نمایندگی D
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                      

آدرس: ابتدای جاده سلماس، فلکه فرودگاه، روبروی پلیس‌راه ارومیه

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 76.0 87.5 73.7 70.6 79.6 77.8 2
   
گرید نمایندگی C
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: بستان آباد - كیلومتر 5 جاده تبریز - تقاطع اتوبان سمت چپ

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 79.8 93.9 73.6 75.9 84.0 81.9 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                      

آدرس: کیلومتر 4جاده تهران تبریز-میدان بسیج ورودی نمایشگاه بین المللی از سمت تهران نبش كوی صنعت اول پلاک 10

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 78.9 97.1 73.2 71.8 75.0 76.9 2
   
گرید نمایندگی C
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: تبریز ، کیلومتر 12 جاده صوفیان ، نرسیده به پایانه بار

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 73.0 95.2 73.8 58.0 84.5 78.8 3
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                      

آدرس: خراسان جنوبی -قائن-حاشیه جاده آسیایی بعد از کارخانه یخ

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 70.1 88.9 72.4 55.9 87.0 78.5 3
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: دیزل آباد،خیابان سوم،خیابان كارخانه یخ جنب تاکسیرانی

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 88.1 100.0 88.4 80.1 77.0 82.5 2
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: شهرستان دشتستان، کیلومتر 7 اتوبان خلیج فارس، سمت راست جاده نمایندگی ایرانخودرودیزل و گواه

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 82.1 87.3 84.3 76.7 71.6 76.8 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                

آدرس: استان فارس– كیلومتر 40 جاده شیراز– كوار

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 92.7 100.0 93.2 87.6 77.5 85.1 1
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت              

آدرس: شیراز- بلوارخلیج فارس شهرک نمایشگاهی کامیون ( شهید خرم شکوه )

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 95.6 98.2 92.6 96.4 77.7 86.6 1
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                

آدرس: کرج کمال شهر جنب باسکول جامع روبروی ظفر 5

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 91.9 94.0 83.3 92.0 78.4 85.1 1
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                

آدرس: كیلومتر 13 جاده خاوران، روبروی ایران‌گچ

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 82.1 97.6 82.7 71.5 73.5 77.8 2
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: کیلومتر 6 محور بهبهان به گچساران جنب پلیس راه

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 75.5 81.3 76.8 70.7 81.2 78.4 2
   
گرید نمایندگی C
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: چهارمحال و بختیاری بروجن بلوار علم و صنعت کیلومتر 1جاده مبارکه شرکت گواه

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 89.9 85.5 89.0 93.5 72.7 81.3 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: دزفول، اتوبان بهشت علی، خیابان تابستان، نبش پاییز سوم، پلاک 50

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی - - - - 85.0 - بدون رتبه
   
گرید نمایندگی -
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: ابتدای جادة نیشابور، بعدازپادگان قدس

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 88.7 95.2 91.3 82.4 82.7 85.7 1
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: مشهد - ابتدای جاده قدیم نیشابور ، خ سد طرق ، جنب شرکت ایران گاز

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 78.1 91.9 74.7 72.0 70.8 74.4 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: کیلومتر 10 جاده سبزوار به تهران روبروی شهرک صنعتی

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 81.6 93.3 84.8 71.1 80.0 80.8 2
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: قزوین ابتدای جاده تاکستان روبروی باسکول 60تنی صداقت نو

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 67.7 59.3 76.1 66.2 76.2 72.0 3
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: زنجان-کیلومتر 6 جاده تهران

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 85.1 90.9 84.2 82.1 67.1 76.1 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                

آدرس: زاهدان خیابان فاضلی نرسیده به سه راهی کوثر جنب بانک ملت

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 79.0 92.8 75.8 72.8 75.4 77.2 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت              

آدرس: مرودشت ابتدای جاده تخت جمشید جنب شرکت سایپا

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 83.9 92.5 80.8 80.8 75.1 79.2 2
   
گرید نمایندگی C
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: کرمان-میدان سرآسیاب ابتدای جاده ماهان نمایندگی ایران خودرودیزل صفری

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 71.5 86.1 73.7 60.3 72.5 72.0 3
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                

آدرس: آخر بلوار جرجان، كیلومتر 2 جاده گرگان-مشهد

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی - - - - - - -
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت            

آدرس: گنبد كاووس -بزرگراه شهید اسودی، روبروی سندیکای کامیونداران

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 58.5 61.2 58.0 58.0 91.8 75.3 3
   
گرید نمایندگی D
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                      

آدرس: انتهای اتوبان تهران-ساوه، جاده احمدآباد. نبش خیابان مولد، روبروی باغ زرباف

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 70.8 87.9 71.0 59.5 77.3 74.1 3
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                    

آدرس: کیلومتر 9 جاده همدان-کرمانشاه، جنب کارخانه آرد سینا

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 80.7 85.8 78.9 78.9 72.4 76.5 2
   
گرید نمایندگی A
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: بلوار قطب راوندی، بعد از هتل کوثر

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 88.8 97.6 85.0 86.4 90.8 89.8 1
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت                  

آدرس: کیلومتر 14 جاده تهران، بعد ازروگذر الغدیر، سرچشمه زارج

  وضعیت میدانی نیروی انسانی امکانات وتجهیزات کل فرآیندها رضایت کل امتیاز کل رتبه
نتیجه ارزیابی 82.8 98.2 83.2 72.3 76.3 79.5 2
   
گرید نمایندگی B
  اتوبوس گازسوز اتوبوس (آتروس - 457) اتوبوس یوتانگ پیکاپ بنزینی ون وانا پیکاپ دیزلی کامیون فوتون مینی بوس آرین كامیون های نسل قدیمبنز 2624 - 1924 - آرنا کامیون های ACTROS-ATEGO-AXOR SPRINTER CNHTC (A7،FARAZ,SAHAND) کامیون DENIZ HYUNDAI
پایلوت